TUINAANLEG

GRONDWERKEN

Ter voorbereiding van de aanleg van uw nieuwe tuin zijn volgende grondwerken mogelijks van toepassing: 
het spitten, nivelleren of uitgraven van grond en/of fundering.

RENOVATIE VAN TUINEN

Uitbreiding, herinrichting of heropleving van uw bestaande tuin.

DRAAD- & HOUTAFLSUITINGEN

Alle soorten omheiningen van uw tuin.

AANPLANTINGEN & GAZONS

Het hele gamma van vaste planten tot bomen. Zowel grasmatten als zaaien van de gazon.

TERRASSEN & VERHARDINGEN

Opritten, terrassen en paadjes kunnen aangelegd worden met tegels, hardhout, grind, klei- of betonklinkers. 

 

 

INTENSIEVE DAKTUINEN

De klassieke tuin aangelegd op een dak met voldoende draagkracht (daktuin is beloopbaar met mogelijks 
terras, gazon, struiken en/of bomen).

EXTENSIEVE DAKTUINEN

Het traditionele groendak met mossen, vetplanten en/of kruiden (weinig belasting voor het dak, weinig onderhoud, niet beloopbaar).

VELLEN VAN BOMEN 

Snoeien en rooien van bomen. 

VIJVERS & ZWEMVIJVERS

Van waterpartijen tot vijvers en zwemvijvers.